Algemene voorwaarden

Fit Earth stuurt bij het begin van elk seizoen een mail over de reeksen en kosten. 
De lessen zijn zoveel mogelijk buiten. Sinds mei 2021 hebben we ook een unieke, indoor freerun parkour hal. We combineren nu the best of both worlds. 
Deelname aan de lessen is op eigen risico van client. 
Opzegging
Als je bent ingeschreven, wordt je automatisch geplaatst in de volgende reeks. Wil je kind niet meer meedoen na een reeks?
Opzeggen moet door client schriftelijk per mail en kan steeds na afronding van een reeks, uiterlijk op de laatste  lesdag van een lopende reeks.
Annuleren
Annuleren kan tot 1 week voorafgaand aan de start van een nieuwe reeks.
We hanteren bij annulering € 35,- annuleringskosten.
Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de nieuwe reeks, is het lesgeld van de nieuwe reeks volledig verschuldigd. 
Bij opzeggen binnen een lopende reeks, wordt geen lesgeld gerestitueerd.
 
We incasseren het lesgeld via bankincasso. 
 
De tarieven worden jaarlijks aangepast bij de start van het nieuwe seizoen. 
 

KvK nummer: 55697593
Freerun Fit Earth
e-mail: info@freerunfitearth.nl